Eksjö

”När andra rev, så sparade vi. När andra vaknade, då ägde vi, vad de andra saknade”

Eksjö

Där ligger den, mitt i den trolska småländska urskogen; Eksjö. Unika kulturmiljöer finns att upptäcka i hela kommunen, men mest unik är trästaden med arkitektur från över fyra sekler. Bege dig in i en kulturskatt som rest sig från två stadsbränder och …

Hjo

Vättern är en speciell sjö; kall och djup. Vid dess västra strand ligger Hjo, en stad lika speciell som sjön. Med stadsprivilegier från början av 1400-talet bjuder den på särprägel och charm med välbevarade trähus, kullerensbelagda gator och pittoreska …

Nora

Trästaden Nora är präglad av bergshanteringen. År 1643 fick staden sina stadsprivilegier och växte tack vare inkomster från malmen och gruvorna. Här möttes de mäktiga bergsmännen för att göra upp planer och avsluta affärer. Efter en förödande stadsbran …

Visar bild ur boken Hanna, Hugo och Huskatten av Jens Ahlbom
17 december, 2018

Hanna och Hugo sitter på en trappa och väntar på sin pappa. Han är så ”gammaldags” att han gått in på ett museum. Då dyker Huskatten upp och tar med barnen på ett besök i husens värld… Av Huskatten får barnen lära sig att man byggt hus av olika materia …