Stadsvandring i Eksjö

 

Välkommen till en stadsvandring i Eksjö. Under vandringen ha gärna i åtanke att i ett land där många äldre stadskärnor rivits eller hanterats ovarsamt framstår Eksjö som ett av de få lysande undantagen. I centrala staden är 65 % av byggnadsbeståndet från tiden före 1900. Motsvarande siffra för Sverige i övrigt är blott 6 %! Detta faktum bidrog bland annat. till att Gamla stan i Eksjö 1997 tilldelades Europa Nostra Diplom ”för utomordentlig renovering av  denna betydelsefulla samling av äldre trähusbebyggelse som har givit nytt liv till den gamla stadskärnan.”

Gårdar och torg
Gamla stans gator, gränder och gårdar i Eksjö öppnar våra ögon för en levande och utsökt antikvitet. Med rötter i medeltiden och ett osedvanligt välbevarat fastighetsbestånd från 1600-talet och framåt, gör Eksjö verkligen skäl för epitetet ”den unika trästaden”.I centrala Eksjö finns ett sextiotal byggnads- minnesförklarade byggnader, de allra flesta i Gamla stan. Här möter vi den senmedeltida stadsplanen närmast intakt. Det är en ”oregelbunden rutnätsplan” som ger en småskalig och intim stadskaraktär. Den sammanhållna trästaden anses vara en av Sveriges bäst bevarade, en kulturskatt.

I Arendts fotspår
I början av 1400-talet låg ”Ekesiö” ca 500 meter sydväst om nuvarande kyrkan. Sedan Eksjö bränts ned 1568 under Nordiska sjuårskriget fick den flamländske slottsbyggmästaren Arendt de Roy kungens uppdrag att staka ut ”det nya Eksjö”. Återuppbyggnaden fullbordades i slutet av 1500-talet. På bl.a. Arendt Byggmästares gata får vi fortfarande en inblick i de senaste 400 årens liv i staden. Gatunamn och gårdsnamn erinrar om alla dessa hantverksyrken, en del känner vi till, andra har förlorats i tidens glömska: garvare, färgare, repslagare, vaxblekare, kopparslagare. bardskärare, smeder…

 

Fornminnesgården

I långliga tider var Fornminnesgården centrum för stadens kopparslagare. Från 1600-tal, då gården hette Nils Bijtares gård, till 1910 då man talade om Kopparslagaregård. Sedan 1920-talet drivs gården som museum av Eksjö musei- och hembygdsförening. Här

Aschanska gården

I Gamla stan i Eksjö hittar du Aschanska gården. Släkten Aschan kom till gården på 1830-talet. Leo Felix Aschan var garvare och startade ett garveri på nuvarande Museigården.Tre generationer Aschan har levt och verkat på gården. Den sista generationen

Krusagården

Om inte om hade varit … … kunde Krusagården idag varit riven och förvandlad till ett varuhus! Tanken fanns efter Andra världskriget. På 1770-talet var detta en viktig handelsgård utmed infarten från norra tullen. Gården har under årens lopp även va

17 december, 2018
Visar bild ur boken Hanna, Hugo och Huskatten av Jens Ahlbom

Hanna och Hugo sitter på en trappa och väntar på sin pappa. Han är så ”gammaldags” att han gått in på ett museum. Då dyker Huskatten upp och tar med barnen på ett besök i husens värld… Av Huskatten får barnen lära sig att man byggt hus av olika materia …