Europa Nostra

europanostraEuropa Nostra betyder på latin ”Vårt Europa” och är namnet på en paraplyorganisation för över 200 nationella organisationer inom i stort sett alla kontinentens länder. Från en ganska blygsam början har Europa Nostra utvecklats till en ledande aktör inom alla frågor som rör europeiskt kulturarv.

Europa Nostra av idag är den främsta kanalen mellan kulturarvsintressenter och stora internationella organisationer som EU, Europarådet och UNESCO.

Alla tre trästäder har fått utmärkelse av Europa Nostra. Nora har dessutom fått Europa Nostra-pris för en enskild byggnad – Församlingshemmet (2002) och för Gyttorps Centrum (2002).

Motiveringar…

Eksjö, tilldelades 1997

”För utomordentlig renovering av denna betydelsefulla samling av äldre trähusbebyggelse som har givit nytt liv till den gamla stadskärnan”

Hjo, tilldelades 1990

”För det beaktansvärda bevarandet av den samlade trästaden Hjo, vilket inneburit ett bibehållande av dess särprägel och charm”.

Nora, tilldelades 1993

”För det framgångsrika genomförandet av ett långt och komplicerat projekt som bevarat staden Noras historiska och kulturella miljö vilket inkluderar trähusen, industriminnena och järnvägen till Pershyttan.”

12 oktober, 2017
erikaarberg_tretrastader_inlagg

I samband med att samarbetet Tre Trästäder firar 20 år bjuder vi in till föreläsningar med byggnadsantikvarie Erika Åberg under rubriken ”Byggnadsvård i vardagen. Tio tips om hur du får tid, råd och ork att restaurera ett hus.” Eksjö, tisdag 17 oktober …