Kvarteret Långan

Kvarteret Långan

I kvarteret Långan fanns de välbeställda handels- och hantverksgårdarna.

Breda portlider vetter mot gatan, tillräckliga för häst och vagn att passera och inne på gårdarna sträcker sig långa träbyggnader ner mot sjökanten.

Alla Långans tomter har direkt kontakt med Vättern, inte minst viktigt för de garverier och färgerier som bedrev sin verksamhet här.

Mot slutet av 1800-talet ändrade verksamheten karaktär och affärer och specialbutiker av allehanda slag blev ett nytt inslag i stadsbilden.

Fasaden och exponeringen mot gatan blev allt viktigare och flera av husen byggdes om för att bättre passa in i rollen som handelshus vid en affärsgata i centrum.

17 december, 2018
Visar bild ur boken Hanna, Hugo och Huskatten av Jens Ahlbom

Hanna och Hugo sitter på en trappa och väntar på sin pappa. Han är så ”gammaldags” att han gått in på ett museum. Då dyker Huskatten upp och tar med barnen på ett besök i husens värld… Av Huskatten får barnen lära sig att man byggt hus av olika materia …