Norra tullen

Norra tullen

Hjoån, som idag delar staden mitt itu, var förr gräns mot norr. Här vid stadens hank och stör uppfördes 1671 Norreports tullstuga där resande handelsmän, hantverkare och bönder fick erlägga tull för sina varor.

Att idka handel på landsbygden var inte tillåtet och det var borgerskapets uppgift att upplåta marknadsplats och hålla efter stängsel och tullportar.

Nuvarande tullstugan är från första hälften av 1700-talet och bidrar på ett omistligt sätt till
Hamngatans speciella karaktär.

Efter Lilla tullens avskaffande i början av 1800-talet har stugan använts till olika slag av affärsverksamhet. Här har bl.a. funnits karamellbutik, modeaffär och tapisseributik.

12 oktober, 2017
erikaarberg_tretrastader_inlagg

I samband med att samarbetet Tre Trästäder firar 20 år bjuder vi in till föreläsningar med byggnadsantikvarie Erika Åberg under rubriken ”Byggnadsvård i vardagen. Tio tips om hur du får tid, råd och ork att restaurera ett hus.” Eksjö, tisdag 17 oktober …