Stadsgården

Stadsgården

Stadsgårdens byggnader mot Regeringsgatan är från tidigt 1850-tal och hit flyttade sedermera stadens rådstuga.

Här har också telegrafstation, lånebibliotek och polisstation inrymts. På gårdssidan finns den gamla arrestlokalen fortfarande kvar.

Inne på den stora gården, med Hjoån som nordlig gräns, fanns tidigt ett garveri och på gårdsplanen övade stadens ”elitbrandkår” under ledning av kontorschef K.G. Swedenborg. I brandstationens höga torn hängdes slangarna på tork.

Brandstationens träbyggnad, som idag inhyser kommunens snickare, dömdes på 1920-talet ut som alltför brandfarlig för de nyanskaffade brandbilarna!

1 november, 2018

Välkommen på stämningsfulla julmarknader i de tre trästäderna. Försäljning av hantverk och godsaker som hör julen till, hästskjutsar, julsånger, kyrkokonserter med mera. Allt härligt inramat av vackra trähus och unika kulturmiljöer. Hjo julmarknad, 24 …