Stadsgården

Stadsgården

Stadsgårdens byggnader mot Regeringsgatan är från tidigt 1850-tal och hit flyttade sedermera stadens rådstuga.

Här har också telegrafstation, lånebibliotek och polisstation inrymts. På gårdssidan finns den gamla arrestlokalen fortfarande kvar.

Inne på den stora gården, med Hjoån som nordlig gräns, fanns tidigt ett garveri och på gårdsplanen övade stadens ”elitbrandkår” under ledning av kontorschef K.G. Swedenborg. I brandstationens höga torn hängdes slangarna på tork.

Brandstationens träbyggnad, som idag inhyser kommunens snickare, dömdes på 1920-talet ut som alltför brandfarlig för de nyanskaffade brandbilarna!

12 oktober, 2017
erikaarberg_tretrastader_inlagg

I samband med att samarbetet Tre Trästäder firar 20 år bjuder vi in till föreläsningar med byggnadsantikvarie Erika Åberg under rubriken ”Byggnadsvård i vardagen. Tio tips om hur du får tid, råd och ork att restaurera ett hus.” Eksjö, tisdag 17 oktober …