hyvlad

Från mitten av 1800-talet började byggandet i Sverige övergå från hantverk till industri, en process som pågår långt inpå 1900-talet. Innan cirkelsågen och maskinhyveln kom i bruk, fick panelbrädorna sågas och hyvlas för hand.

I Hjo finns fortfarande en ansenlig mängd handgjorda fasadpaneler, panelbrädor som är 130 år och äldre! Inte mindre än 69 byggnader med handhyvlad panel har påträffats. 33 av dessa byggnader har stor andel välbevarad panel.

De mest bearbetade panelbrädorna tillverkades i en process med minst tio olika moment. Tillverkningen började med en genomsågning av det runda trädet och slutade med att den valda profilen hyvlades fram med en särskild profilhyvel.

Kvarteret Långan

I kvarteret Långan fanns de välbeställda handels- och hantverksgårdarna. Breda portlider vetter mot gatan, tillräckliga för häst och vagn att passera och inne på gårdarna sträcker sig långa träbyggnader ner mot sjökanten. Alla Långans tomter har direkt …

Norra tullen

Hjoån, som idag delar staden mitt itu, var förr gräns mot norr. Här vid stadens hank och stör uppfördes 1671 Norreports tullstuga där resande handelsmän, hantverkare och bönder fick erlägga tull för sina varor. Att idka handel på landsbygden var inte t …

Stadsgården

Stadsgårdens byggnader mot Regeringsgatan är från tidigt 1850-tal och hit flyttade sedermera stadens rådstuga. Här har också telegrafstation, lånebibliotek och polisstation inrymts. På gårdssidan finns den gamla arrestlokalen fortfarande kvar. Inne på …

17 december, 2018
Visar bild ur boken Hanna, Hugo och Huskatten av Jens Ahlbom

Hanna och Hugo sitter på en trappa och väntar på sin pappa. Han är så ”gammaldags” att han gått in på ett museum. Då dyker Huskatten upp och tar med barnen på ett besök i husens värld… Av Huskatten får barnen lära sig att man byggt hus av olika materia …