Det har gått mer än 360 år sedan Nora fick stadsprivilegier. Då var det malmfyndigheterna som förde människor hit. Det är den välbevarade trästadsbebyggelsen, med sitt rutnätsmönster av låga kringbyggda gårdar, som utövar sin dragningskraft. Här kan man, inom ramarna för en kort promenad, njuta den fruktsamma legeringen av samtid och historia. De små pittoreska husen från tre århundraden, det kullerstensbelagda torget med medeltida anor krönt av Göthlinska gården som tronar i dess utkanter. Som en vis gammal furste blickar den värdigt åldrade gården ut över sluttningen mot sjön där ekorna vilar vid abborrgrund och vasskanter och man önskar bara att väggar kunde tala, och faktum är att det är just vad de kan.

Den äldsta delen av Nora, som är uppbyggd enligt den första stadsplanen från 1644, består av sammanlagt 24 kvarter. Detta centrala område brukar kallas för rutstaden, och bebyggelsen där består till största delen av trähus från 17- och 1800-talet. Även 1900-talet finns representerat inom rutstaden i form av bebyggelse som i de flesta fall inpassats väl i det äldre bebyggelsemönstret.

En liten promenad genom kvarteren mellan Kyrkan och Norasjön ger en bra bild av Noras karaktär.  Bebyggelsen är en blandning av hus från mitten av 1700-talet, som den lilla strandstugan nere vid sjön, och fram till vår tid, som församlingshemmet vid Kungsgatan byggt 1997. De viktigaste byggnaderna är nästan alltid placerade utmed gatan, och uthus och mindre bostadshus inne i gårdarnas  lummiga grönska. I kvarteren öster om Kyrkan leder de branta gatorna ner till den vackra strandpromenaden och Norasjön, som utgör stadskärnans gräns mot öster.

Den kringbyggda gården är typisk för 1700-talets bebyggelsestruktur i Nora, och utgör fortfarande stommen i Noras äldre bebyggelse. Mot gatan ligger bostadshus och ibland en handelsbod som under äldre tid hade försäljning genom en lucka mot gatan. Inne på gården låg förr stall, ladugård, förråd, bakstuga, brygghus och enklare bostadshus för tjänstefolk. Idag är många av de gamla gårdshusen rivna eller ersatta av nyare bostadshus, verkstadsbyggnader och liknande, men gårdarna har för det mesta behållit sin grundstruktur. Entrén till gården från gatan utgjordes oftast av ett portlider med träportar som förr stängdes nattetid.

Sandbergs gård

På Storgatan ligger Malmbergska gården (eller Sandbergs gård), ett exempel på en kringbyggd 1700-talsgård. Den har rikt dekorerade portar i provinsiell rokokostil. Inne på gården finns bl. a. en fristående byggnad med valmat sadeltak som under 1700-tal

Rådstugugatan

På båda sidor av Rådstugugatan finns välbevarad trähusbebyggelse från 1700- och 1800-talen. De låga kringbyggda gårdarna med port och bostadshuset mot gatan är typiska för 1700-talet. Bostadshusen var ofta timrade, rödfärgade och med små fönster, inne

Veteranjärnvägen

Tag plats, var god stäng dörrarna – och ge dig ut på ett gammeldags tågäventyr! Veteranjärnvägen och stationsområdet i Nora är en totalupplevelse som fascinerar både barn och vuxna. Börja med en tur på det välbevarade stationsområdet; titta in i statio

17 december, 2018
Visar bild ur boken Hanna, Hugo och Huskatten av Jens Ahlbom

Hanna och Hugo sitter på en trappa och väntar på sin pappa. Han är så ”gammaldags” att han gått in på ett museum. Då dyker Huskatten upp och tar med barnen på ett besök i husens värld… Av Huskatten får barnen lära sig att man byggt hus av olika materia …