Om oss

UPPLEV ALLA TRE!

Ingen av de tre trästäderna är den andra lik. Eksjö, Hjo, Nora, alla har de sin särskilda karaktär. Ändå har de mycket gemensamt. Alla har fått utmärkelsen Europa Nostra för arbetet med att bevara och vårda den unika bebyggelsen och kulturmiljöerna. Alla har en speciell atmosfär, som gör invånarna stolta och ger besökarna möjlighet att uppleva något unikt.  Här finns den genuina småstadskänslan från en annan tid bevarad och levande. Här finns nostalgi och skönhet Och här finns något för både barn och vuxna. Fascineras av miljöerna. Insup atmosfären. Besök alla tre trästäderna. Du blir belönad med en helhetsupplevelse du sent ska glömma. Om någonsin.

Om nätverket Tre Trästäder och Europa Nostra

År 1997 gick Eksjö, Hjo och Nora samman i ett nätverk för att utveckla idéer och utbyta erfarenheter kring småstaden som kulturhistoriskt besöksmål. Syftet var att i samverkan finna metoder för ett långsiktigt, kvalitetsinriktat arbete med kulturturism. Utgångspunkten skulle vara den välbevarade trästaden som resurs för utveckling och beredning av turism och näringsliv.

Det är inget ovanligt att kommuner går samman i olika turistprojekt. Oftast är det kommuner som på grund av en geografisk närhet finner det praktiskt att samverka över gränserna. I projektet Tre Trästäder samarbetar tre kommuner belägna i olika regioner och med mycket olika näringsliv. Något förenklat uttryckt är Eksjö militärstaden på småländska höglandet, Hjo kurortsstaden vid Vättern och Nora järn- och gruvstaden i Bergslagen. Städerna har likartade förutsättningar och traditioner inom bevarandeområdet – en väl bevarad träbebyggelse i stadskärnorna, målmedvetna insatser under en längre tid med kulturarvsfrågor och en medvetenhet om den resurs en välbevarad småstad med lång historia kan utgöra.

Alla tre städerna har erhållit utmärkelse för Europa Nostra för god byggnadsvård (Hjo 1990, Nora 1993, Eksjö 1997). Till detta kommer att städerna är ungefär lika stora befolkningsmässigt.

Hela idéen med samarbetet Tre Trästäder baseras på en välbevarad och varsamt hanterad stadskärna. Detta är inte liktydigt med en museal miljö. De tre stadskärnorna utgör en väl integrerad del av livskraftiga och levande städer och skall så förbli. Snarare är en levande stadskärna en förutsättning för ett långsiktigt bevarande. En välbevarad stadskärna som visar spår av historiens skiftningar är att betrakta som ett historiskt dokument. Ett dokument i betydelsen att det kan ”läsas som en bok”. Genom att se staden kan man förstå dess historia. Men att kunna läsa historiska spår i en stad är ganska få förunnat.

Att levandegöra staden för dess invånare och besökare är därför ett av projektets grundläggande mål. Med ”levandegöra” menas i det här sammanhanget att göra staden läsbar för många.

Arbetsgrupp Tre Trästäder

Arbetsgrupp för Tre Trästäder består av stadsarkitekt, turistansvarig (eller motsvarande titel) och kulturchef från respektive kommun.

12 december, 2017
Visar bild ur boken Hanna, Hugo och Huskatten av Jens Ahlbom

Hanna och Hugo sitter på en trappa och väntar på sin pappa. Han är så ”gammaldags” att han gått in på ett museum. Då dyker Huskatten upp och tar med barnen på ett besök i husens värld… Av Huskatten får barnen lära sig att man byggt hus av olika materia …