Stadsvandring

Stadsvandring

Eksjö
Guidad stadsvandring i en av Sveriges bäst bevarade trästäder. Gamla stan är ett av landets bästa exempel på en bevarad sammanhållen trästad och är en unik kulturskatt. Upplev Gamla stans torg, gårdar och gränder.
Stadsvandringar 26 juni-25 augusti 2018, info om tider på visiteksjo.se
Samlingsplats: Eksjö museum
Förbokning för grupper på Eksjö Tourist Center tfn: 0381-361 70

Hjo
Lär dig mer om Hjos historia under stadsvandring där guiden berättar mer om hur staden Hjo växte fram, munkar steg i land och brand härjade. Du får också höra om ångbåtar, stadsprivilegier, resande handelsmän, fägator och uthus. En spännande resa i småstadsidyllens historia.
Stadsvandring tisdag, torsdag och lördag 30 juni-11 augusti (samt lördag 18 augusti) 2018  kl.14
Samlingsplats: Kulturkvarteret Pedagogien
Förbokning för grupper på Hjo turistinformation tfn: 0503-352 55

Nora
Upptäck Nora under en tur på gator med tidstypiska hus, kullersten och skvallerspeglar. Nora fick stadsprivilegier år 1643 och har idag kvar en välbevarad trähusbebyggelse från 1700- och 1800-talen. Hör historien om staden, järnvägen, bergsmännen och andra personligheter.
Stadsvandring torsdag & lördag 30 juni-18 augusti 2018 kl. 14
Samlingsplats: Torgbrunnen, Nora torg
Förbokning för grupper på Nora turistbyrå tfn: 0587-811 20

17 december, 2018
Visar bild ur boken Hanna, Hugo och Huskatten av Jens Ahlbom

Hanna och Hugo sitter på en trappa och väntar på sin pappa. Han är så ”gammaldags” att han gått in på ett museum. Då dyker Huskatten upp och tar med barnen på ett besök i husens värld… Av Huskatten får barnen lära sig att man byggt hus av olika materia …