Kvarteret Långan

Kvarteret Långan

I kvarteret Långan fanns de välbeställda handels- och hantverksgårdarna.

Breda portlider vetter mot gatan, tillräckliga för häst och vagn att passera och inne på gårdarna sträcker sig långa träbyggnader ner mot sjökanten.

Alla Långans tomter har direkt kontakt med Vättern, inte minst viktigt för de garverier och färgerier som bedrev sin verksamhet här.

Mot slutet av 1800-talet ändrade verksamheten karaktär och affärer och specialbutiker av allehanda slag blev ett nytt inslag i stadsbilden.

Fasaden och exponeringen mot gatan blev allt viktigare och flera av husen byggdes om för att bättre passa in i rollen som handelshus vid en affärsgata i centrum.

25 maj, 2021

Turerna med Cattus är familjevandringar där liten och stor tillsammans får upptäcka Eksjö, Hjo, Nora och städernas historia. Er guide och medföljare under vandringen är Cattus, katten som vet en hel del! Han kommer att dela med sig av all sin kunskap o …