Norra tullen

Norra tullen

Hjoån, som idag delar staden mitt itu, var förr gräns mot norr. Här vid stadens hank och stör uppfördes 1671 Norreports tullstuga där resande handelsmän, hantverkare och bönder fick erlägga tull för sina varor.

Att idka handel på landsbygden var inte tillåtet och det var borgerskapets uppgift att upplåta marknadsplats och hålla efter stängsel och tullportar.

Nuvarande tullstugan är från första hälften av 1700-talet och bidrar på ett omistligt sätt till
Hamngatans speciella karaktär.

Efter Lilla tullens avskaffande i början av 1800-talet har stugan använts till olika slag av affärsverksamhet. Här har bl.a. funnits karamellbutik, modeaffär och tapisseributik.

9 december, 2019

Ingen av de tre trästäderna är den andra lik. Eksjö, Hjo, Nora, alla har de sin särskilda karaktär. Ändå har de mycket gemensamt. Alla har fått utmärkelsen Europa Nostra för arbetet med att bevara och vårda den unika bebyggelsen och kulturmiljöerna. Al …