Gruppresor

Gruppresor

Eksjö
Guidad stadsvandring i en av Sveriges bäst bevarade trästäder. Gamla stan är ett av landets bästa exempel på en bevarad sammanhållen trästad och är en unik kulturskatt. Upplev Gamla stans torg, gårdar och gränder.
Mer info på Eksjö Tourist Center tfn: 0381-361 70 eller www.visiteksjo.se

Hjo
Lär dig mer om Hjos historia under stadsvandring där guiden berättar mer om hur staden Hjo växte fram, munkar steg i land och brand härjade. Du får också höra om ångbåtar, stadsprivilegier, resande handelsmän, fä-gator och uthus. En spännande resa i småstadsidyllens historia.
Mer info på Hjo turistinformation tfn: 0503-352 55 eller www.visithjo.se

Nora
Upptäck Nora under en tur på gator med tidstypiska hus, kullersten och skvallerspeglar. Nora fick stadsprivilegier år 1643 och har idag kvar en välbevarad trähusbebyggelse från 1700- och 1800-talen. Hör historien om staden, järnvägen, bergsmännen och andra personligheter.
Mer info på Nora turistbyrå tfn: 0587-811 20 eller www.visitnora.se

9 december, 2019

Ingen av de tre trästäderna är den andra lik. Eksjö, Hjo, Nora, alla har de sin särskilda karaktär. Ändå har de mycket gemensamt. Alla har fått utmärkelsen Europa Nostra för arbetet med att bevara och vårda den unika bebyggelsen och kulturmiljöerna. Al …