Om oss

Nätverket Tre Trästäder 

År 1997 gick Eksjö, Hjo och Nora samman i ett nätverk för att utveckla idéer och utbyta erfarenheter kring småstaden som kulturhistoriskt besöksmål. Syftet var att i samverkan finna metoder för ett långsiktigt, kvalitetsinriktat arbete med kulturturism. Utgångspunkten skulle vara den välbevarade trästaden som resurs för utveckling och beredning av turism och näringsliv. Det är inget ovanligt att kommuner går samman i olika turistprojekt. Oftast är det kommuner som på grund av en geografisk närhet finner det praktiskt att samverka över gränserna. I projektet Tre Trästäder samarbetar tre kommuner belägna i olika regioner och med mycket olika näringsliv. Något förenklat uttryckt är Eksjö militärstaden på småländska höglandet, Hjo kurortsstaden vid Vättern och Nora järn- och gruvstaden i Bergslagen. Städerna har likartade förutsättningar och traditioner inom bevarandeområdet – en välbevarad träbebyggelse i stadskärnorna, målmedvetna insatser under en längre tid med kulturarvsfrågor och en medvetenhet om den resurs en välbevarad småstad med lång historia kan utgöra. Alla tre städerna har erhållit utmärkelse för Europa Nostra för god byggnadsvård (Hjo 1990, Nora 1993, Eksjö 1997). Till detta kommer att städerna är ungefär lika stora befolkningsmässigt. Mer om Europa Nostra

 

 

9 december, 2019

Ingen av de tre trästäderna är den andra lik. Eksjö, Hjo, Nora, alla har de sin särskilda karaktär. Ändå har de mycket gemensamt. Alla har fått utmärkelsen Europa Nostra för arbetet med att bevara och vårda den unika bebyggelsen och kulturmiljöerna. Al …