Föreläsningsserie om vikten av att bevara

Föreläsningsserie om vikten av att bevara

Värna det vackra – Vikten av att bevara. Så lyder rubriken när bebyggelseantikvarien och Instagram-profilen Rävjägarn, Gustav Bergström, besöker våra Tre Trästäder. Om konsten att bevara och varför man bör gå varsamt fram kommer detta föredrag att beröra, och även hur synen på bevarande och restaurering förändrats genom åren.

Eksjö, tisdag 17 september kl. 18.00 på Eksjö Stadshotell.
Fri entré, men begränsat antal platser så kom i tid.
Mer info på www.visiteksjo.se

Hjo, onsdag 18 september kl. 18.00 på PARK.
Fri entré, begränsat antal platser.
Biljetter ges ut på Hjo turistinformation, eventuella överblivna biljetter ges ut på plats.
Mer info på www.visithjo.se

Nora, onsdag 25 september kl. 18.00 på Nora Församlingshem.
Fri entré, begränsat antal platser.
Förbokning på Nora turistbyrå, tfn: 0587-811 20 eller e-post: info@nora.se
Mer info på www.visitnora.se

Om föredraget
Bebyggelsen i de svenska städerna och på landsbygden är en viktig del av kulturarvet och visar hur samhället och idealen förändras under årens lopp. Fabriksbyggnader, affärshus, villor och hyreshus, alla berättar de om sin tid och hjälper till att förankra nutiden i historien. Att bevara en äldre byggnad och att göra det väl är tyvärr långt ifrån självklart. Många hus har som bekant rivits eller förvanskats till oigenkännlighet, trots att en gammal och välbevarad byggnad vanligtvis betingar ett högt värde. Om konsten att bevara och varför man bör gå varsamt fram kommer detta föredrag att beröra, och även hur synen på bevarande och restaurering förändrats genom åren.

Om Gustav Bergström
Gustav Bergström är i grunden civilingenjör men jobbar idag som bebyggelseantikvarie på fastighetsmäkleriet Historiska Hem och var 2017 mottagare av Svenska Byggnadsvårdsföreningens pris i kategorin försvara. Känd från instagram och webb under namnet @ravjagarn

 

8 mars, 2022

Ingen av de tre trästäderna är den andra lik. Eksjö, Hjo, Nora, alla har de sin särskilda karaktär. Ändå har de mycket gemensamt. Alla har fått utmärkelsen Europa Nostra för arbetet med att bevara och vårda den unika bebyggelsen och kulturmiljöerna. Al …

17 december, 2021
Visar bild ur boken Hanna, Hugo och Huskatten av Jens Ahlbom

Hanna och Hugo sitter på en trappa och väntar på sin pappa. Han är så ”gammaldags” att han gått in på ett museum. Då dyker Huskatten upp och tar med barnen på ett besök i husens värld… Av Huskatten får barnen lära sig att man byggt hus av olika materia …